Korterelamute kompleksne rekonstrueerimine

Fassaadid, katused, küttesüsteemid, ventilatsioonisüsteemid, vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, elektrivarustus

Korterelamute kompleksne rekonstrueerimine

Koostame kortermajade komplekseid rekonstrueerimisprojekte. Projekteerimisel arvestame kehtivate nõuete ja standarditega. Korterelamute rekonstrueerimisprojektid koostatakse vastavalt kehtivatele KredExi tingimustele.

 

REKONSTRUEERIMISPROJEKTE KOOSTAME:

FASSAADIDELE


VENTILATSIOONILE

  

 

PROJEKTEERIMISE ETAPID:

Konsultatsioon

Saame kokku, vaatame üle hoone praeguse olukorra, tutvume energiaauditis välja toodud rekonstrueerimispakettidega. Teeme erinevatele meetmetele tasuvusanalüüsi. Tutvustame erinevaid võimalusi kütte ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks, sh. soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi väljaehitamisest.

 

Eelprojekti koostamine

Eelprojekt on vajalik ehitusteatise esitamiseks. Eelprojektis koosneb korterelamu rekonstrueerimisprojekt  8-12 joonisest: asendiplaan, hoone vaated ja tähtsamad sõlmlahendused fassaadide ja katuse rekonstrueerimiseks. Rekonstrueerimisprojektid nõuavad ka dokumentatsiooni, mille hulka kuuluvad: seletuskiri, hoone koordinaadid, tehnilised andmed, projekteerimistingimused ja lisad, sh energiatõhususe arvutused.

 

KÜSI PAKKUMIST