Büroohoonete ja elamute projekteerimine

Büroohoonete ja elamute projekteerimine

Arhitektuurne projekteerimine tähendab, et loodakse visuaalne ja reaalselt ehitatav maja projekt või vajaliku eramu projekt, mille eesmärgiks on kliendile kõige sobilikuma hoone kujundamine, mis näeb esteetiliselt meeldiv välja, sobib kokku keskkonnaga ning võimaldab välja arendada vajalikke tehnosüsteeme.

Arhitektuurne projekteerimine on aluseks kogu järgnevale kavandamis- ja ehitusprotsessile, mistõttu tuleb see luua kõiki hoone funktsioone arvestavalt. Arhitektuurne projekteerimine annab aluse hoone erinevatele prjketidele (kütte, ventilatsiooni, elektrisüsteemi jne projekteerimistele) - seetõttu ei ole arhitektuurne projekteerimine veel terve eramu projekt või maja projekt, vaid alles esimene osa terviklikkust ehitusprojektist, mis annab aluse sellele, et kõik vajaminevad maja projektid sobiksid omavahel kokku ning täidaksid enda eesmärke.

PROJEKTE KOOSTAME:

ERAMUTELE

PAARISMAJADELE

KORTERELAMUTELE

HOONETE REK.-ILE

TÖÖSTUSHOONETELE

LAIENDUSTELE

 

PROJEKTEERIMISE ETAPID:

Konsultatsioon

Kaardistame teie nägemused ja ootused soovitud hoonest, et teile loodavad maja projektid saaksid sisaldada kõiki vajaminevaid osasid.

Eelprojekti koostamine

Eelprojekt on vajalik ehitusloa taotlemisest, mistõttu on see põhjalikum ja detailsem kui eskiisprojekt. Eelprojektis koosneb maja projekt 8-12 joonisest: asendiplaan, põhiplaan, - katusekorruse või teise korruse plaan, lõiked, otsvaates ja külgvaates. Majade projektid nõuavad ka dokumentatsiooni, mille hulka kuuluvad: seletuskiri, hoone koordinaadid, tehnilised andmed, projekteerimistingimused ja lisad, sh energiatõhususe arvutused.