Teenused

Büroohoonete ja elamute projekteerimine

Arhitektuurne projekteerimine tähendab, et loodakse visuaalne ja reaalselt ehitatav maja projekt või vajaliku eramu projekt, mille eesmärgiks on kliendile kõige sobilikuma hoone kujundamine, mis näeb esteetiliselt meeldiv välja, sobib kokku keskkonnaga ning võimaldab välja arendada vajalikke tehnosüsteeme.

Detailplaneeringud

Teostame detailplaneeringuid, mille kvaliteedi tagamiseks teeme koostööd tellijate ja omavalitsustega. Detailplaneeringu eesmärk on kohaliku omavalitsuse  poolt maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine linnades.

Ehituskonstruktsioonide projekteerimine

Konstruktiivne projekteerimine on vajalik, et tagada hoone lahenduste ökonoomsus ja läbimõeldus. Optimaalsed lahendused konstruktiivses projektis tähendavad märkimisväärset kokkuhoidu hoone ehitamisel. Konstruktiivne projekteerimine on aluseks hoonete ja rajatiste püsivusele ja stabiilsusele ehk sellele, et rajatud konstruktsioonid püsiksid ajas ja ruumis muutusteta ning teeniksid omanikku võimalikult väikeste kuludega võimalikult kaua.

Elektripaigaldise projekteerimine

Elektriprojekt aitab põhjalikult planeerida ja analüüsida elektriühenduste ja -seadmete kasutusvõimalusi ja asukohti hoones, tagades turvalise elektriühenduse ning kasutusmugavuse.

Elektriprojekt paneb paika elektrisõlmede ja vooluühenduste kasutuskohad ning toidete paiknemise erinevates ruumides, nii et need oleksid kasutajale turvalised ja käepärased. Vajaduse korral sisaldab elektriprojekt ka nõrkvoolu osasid (automaatikat, signalisatsiooni, arvutivõrke, videovalve, helindus, läbipääs, sidepaigaldis, TV võrk jne).

Vee ja kanalisatsiooni projekteerimine

Vee- ja kanalisatsiooni projekteerimine aitab kavandada toimiva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi, mis tagab kasutajale maksimaalselt mugava vee- ja kanalisatsioonivarustuse minimaalsete ehitus- ja ekspluatatsiooniaegsete kuludega. Kanalisatsiooni projekt sisaldab ka tuletõrjevee süsteemide, sprinklersüsteemide ja veekardinate jms kavandamist. Vahel on ekslikult kujunenud arvamus, et vee- ja kanalisatsioonitööd on mustad ning ei vaja spetsiaalseid oskuseid, kuid hästi funktsioneeriva ja optimaalse süsteemi saavutamiseks on vaja professionaalseid insenere ja meistreid. Vee- ja kanalisatsioonivarustus on üks tähtsamatest hoonet teenidavatest funktsiooniodest, mille vigasid ja puudumist märgatakse koheselt.

Kütte ja ventilatsiooni projekteerimine

Kütte-ja ventilatsiooni projekt on vajalik, et tagada hoone sobivus inimorganismile. Kütet ja ventilatsiooni tuleb alati käsitleda käsikäes – see on rangelt soovitatav tervikuna kogu hoone ulatuses. Kütte- ja ventilatsioonisüsteemid on just need, mis loovad hoones mugavuse ja heaolutunde ja mille häireid või puudumist kasutajad koheselt märkavad. Värske õhk ja optimaalne temperatuur on elukeskkonna kõige määravamad tegurid, mille pikaaegne mittesobivus võib kahjustada meie tervist. Sobiva kütte-ja ventilatsioonisüsteemi olemasolu ja toimimine on peamiseks terve elukeskkonna tagajaks.

Korterelamute kompleksne rekonstrueerimine

Koostame kortermajade komplekseid rekonstrueerimisprojekte. Projekteerimisel arvestame kehtivate nõuete ja standarditega. Korterelamute rekonstrueerimisprojektid koostatakse vastavalt kehtivatele KredExi tingimustele.