Kiviõli Vene Kooli elektripaigaldise rekonstrueerimine